Szkolenia BHP we Wrocławiu –rodzaje szkoleń

Każdy pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia swoich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jeszcze zanim pracownik przystąpi do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Przepisy z zakresu szkoleń BHP mówią o dwóch rodzajach szkoleń

Rodzaje szkoleń bhp Wrocław i ich charakterystyka

  • Szkolenia bhp wstępne – szkolenia bhp wstępne, z których korzystają wrocławscy przedsiębiorcy to szkolenia dzięki, którym pracownik zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu przepisów oraz zasad bezpieczeństwa dotyczących jego stanowiska pracy. Informacje te są niezbędne do poprawnego funkcjonowania w środowisku pracy. Szkolenia bhp wstępne we Wrocławiu obejmują instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy
  • Szkolenia bhp okresowe – szkolenia bhp okresowe są szkoleniami powtarzanymi w okresie trwania świadczenia pracy przez pracownika w celu utrwalenia jego wiedzy z zakresu obowiązujących zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ewentualnie zapoznanie pracownik podczas szkolenia bhp we Wrocławiu w temacie nowości organizacyjnych wprowadzonych do funkcjonowania przedsiębiorstwa

 

Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy na stanowisku przed właściwymi szkoleniami bhp we Wrocławiu. Dbając o bezpieczeństwo pracowników przedsiębiorca może mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Control BHP

al. Kasztanowa 18-20

Wrocław